[wpseo_breadcrumb]

IP1: Ataskaitos apie SEU plėtrą ir gerąsias praktikas partnerių šalyse

5 skirtingų ES šalių partnerių institucijų parengtuose dokumentuose pateikta išsami analizė apie tarptautinę socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) raidos situaciją. Šioje analizėje pateikiama informacija:

 

 • SEU apibrėžimai, ugdomos kompetencijos ir sritys;
 • SEU supratimas skirtingose šalyse;
 • Kiekvienos partnerinės šalies įstatymai ir nacionalinė strategija, susijusi su SEU
  plėtra;
 • SEU organizavimo būdai nacionaliniu lygmeniu pradiniame ugdyme;
 • Mokyklose taikomos taisyklės, siekiami strateginiai tikslai, susiję su SEU;
 • Gerosios patirties pavyzdžiai, vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai,
  šaltiniai, iniciatyvos, susijusios su SEU;
 • Leidiniai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; institucijos, tyrėjai ar grupės, susijusios su SEU plėtra.

Tarptautinę analizę, kuri apjungia informaciją iš nacionalinių analizių ir pateikia išvadas apie socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą pradiniame ugdyme partnerių šalyse galima atsisiųsti iš čia:

Tarptautinė analizė (anglų k.) >>

Tarptautinė analizė (lietuvių k.) >>

Šalių partnerių nacionalinės analizės:

Lietuvos pranešimas (anglų k.) >>

Lietuvos pranešimas (lietuvių k.) >>

Bulgarijos pranešimas (anglų k.) >>

Italijos pranešimas (anglų k.) >>

Portugalijos pranešimas (anglų k.) >>

Graikijos pranešimas (anglų k.) >>

Skip to content