[wpseo_breadcrumb]

REZULTATAI

Šio projekto metu sukurti pagrindiniai rezultatai yra intelektiniai produktai (IP) – analizės dokumentai, metodinė medžiaga, mokymo programa, mobilioji programėlė, e-mokymosi kursas. IP yra inovatyvūs, siekia teigiamo poveikio tikslinėms grupėms ir dalyvaujančioms organizacijoms (neformalaus švietimo institucijoms, bendrojo ugdymo mokykloms ir ikimokyklinėms įstaigoms). Rezultatų naudojimas ir viešinimas projekte yra svarbus visuose lygmenyse  – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu, siekiant juos panaudoti ir padaryti prieinamais plačiajai visuomenei. Visi projekto metu sukurti rezultatai yra viešai ir laisvai prieinami, skirti ugdymui bei ugdymuisi.

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – Padujos universitetas)

• Nacionalinės analizės apie SEU vystymą ir pažangą partnerių šalyse (skaityti daugiau >>)

• Metodinė medžiaga (skaityti daugiau >>)

• Paskaitos/seminarai susiję su SEU (skaityti daugiau >>)

Glausta analizė apie SEU vystymą partnerių šalyse (2022 08) (skaityti daugiau >>)

Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo programa (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – ARCIL)

Mokymo programa mokytojams, kurie pasinaudodami ja ir mokomąja medžiaga (pirmuoju intelektiniu produktu šiame projekte) taikys ją ugdymo procese (iš pradžių vyks pilotinis testavimas), siekiant lavinti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius bei šviesti juos SEU temomis.
Numatomi dviejų dalių mokymai, apimantys tiek teorinę, tiek praktinę dalis, bus organizuojami kiekvienos šalies partnerės mokytojams tų mokyklų, kurios kaip asocijuotieji partneriai įsijungė įprojektą. Taip pat numatoma ir mokymo veikla tėvams ir mokytojams bendrai.

E-mokymosi kursas apie socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – VšĮ „eMundus“)

IO2 sukurtas mokymų kursas, susijęs su SEU plėtra, jis bus pritaikytas elektroninėje erdvėje ir pasiekiamas projekto svetainėje. Tokiu būdu, jei mokytojas iš kitos mokyklos, nedalyvaujančios projekte, sužinos apie projektą, jis galės pasirinkti kursą ir jį įsisavinęs, įgijęs žinių ir įgūdžių (ar juos patobulinęs) pabandyti įgyvendinti veiklas savo klasėje kartu su savo mokiniais.

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo mobilioji programėlė (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – VšĮ „eMundus“)

Tėvams ir mokytojams (tiems, kurie ugdo vaikus arba yra tėvai/globėjai ir pan.) skirta programėlė (App), padės ugdyti savo, o tuo pačiu ir vaikų (perduodant pavyzdžiu, atliekant užduotis kartu su vaikais ir pan.) socialines ir emocines kompetencijas.

Programėlės turinys grindžiamas mokymu ir praktinėmis veiklomis iš kiekvienos iš 4 SEU sričių:

  • Savivoka (self-awareness)
  • Savitvarda (self-management)
  • Socialinis sąmoningumas (social-awareness)
  • Socialinis valdymas/ Atsakingas sprendimų priėmimas (social-management)

Kiekvienoje srityje bus siūlomos kasdienės individualios ir grupinės veiklos, skirtos lavinti gebėjimus ir įgūdžius kiekvienoje srityje ir skatinti asmeninį tobulėjimą. Taip pat bus pateikti gyvenimiški pavyzdžiai, nuorodos į teoriją. Šiuo įrankiu ketiname patobulinti ir palengvinti pradinių klasių mokinių emocinių įgūdžių ugdymą ir suteikti mokytojams bei tėvams reikiamą metodinę medžiagą ir gerinti įgūdžius.
Padėdami šioms trims tikslinėms grupėms, sieksime atkreipti dėmesį į socialinio ir emocinio tobulėjimo svarbą, teikti informaciją ir padidinti SEU pritaikymą mokyklose vietiniu, tarptautiniu ir Europiniu lygmeniu.

Mokymosi programėlę galima atsisiųsti per Google Play ir App Store:

Programėlės kalba automatiškai adaptuojasi pagal telofono nustatymus.

Skip to content