[wpseo_breadcrumb]

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą pradinio ugdymo įstaigose, įtraukiant į ugdymo/si veiklas visą bendruomenę.

Partnerystė siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp mokomojo dalyko žinių ir socialinio bei emocinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose, ypač pradiniame ugdyme, kai vaikų įgūdžiai, kompetencijos, požiūris, elgesys yra formuojamas. Siekiame integruoti socio-emocinių įgūdžių ugdymą į ugdymo turinį ir į po pamokinę veiklą bei veiklą namuose. Vis dar daugelyje Europos šalių švietimo sistemose daugiausiai dėmesio skiriama žinių perdavimui, o ne mokinių socio-emociniams įgūdžiams, kurie taip pat yra reikalingi geresnei integracijai į visuomenę ir sėkmingos karjeros kūrimui.

Emocinis intelektas yra žmonių gebėjimas atpažinti savo pačių ir kitų emocijas. Tokie gebėjimai padeda mąstyti ir adekvačiai elgtis įvairiose situacijose, valdyti ar pritaikyti emocijas prie kintančios aplinkos, pasiekti tikslus, todėl šis projektas padės Europos piliečiams geriau suprasti save ir kitus visuomenės narius.

Projektu siekiama suformuoti vieningą sistemą, kuri pagerintų žmonių santykius, prasmingą bendravimą, savimonę, savitvardą ir kuri skatintų vertybių išsaugojimą ir tausojimą, piliečių socialinę bei emocinę gerovę. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, į socialinį ir emocinį ugdymą bus įtraukiama visa, prie projekto prisijungiančių mokyklų bendruomenė, tai yra: tėvai, mokytojai ir mokiniai, ypač pradinio ugdymo klasių. Taip pat ir visiems kitiems, bus suteikiamos žinios apie socialinį ir emocinį ugdymą (seminarai, mokymai, teorinė medžiaga, praktiniai patarimai ir edukacijos), galimybės gerinti socialinius ir emocinius įgūdžius (metodinė medžiaga, mobilioji programėlė, skirta saviugdai šioje srityje), jog visuomenė gebėtų prisitaikyti ir taptų emociškai sveika.

Projekto laikotarpis 2019 09 01 – 2022 08 31

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA201-060710

Projekto uždaviniai

  • Suteikti mokytojams ir tėvams veiksmingas priemones, leidžiančias sėkmingai ugdyti savo ir vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius.
  • Parengti mokymo programą ir jos taikymą bei mokymus pedagogams, kad būtų suteiktos reikiamos žinios ir įgūdžiai socialiniam ir emociniam vaikų ugdymui pradinėse klasėse.
  • Sukurti internetinę platformą, skirtą kaupti ir dalintis mokomąja medžiaga su projekte dalyvaujančioms šalims.
  • Sukurti mobiliąją programėlę mokytojams ir tėvams, skirtą socialinių ir emocinių įgūdžių įgijimui ir gerinimui.
  • Viešinti projekto idėją, veiklas, rezultatus, produktus bei testuoti juos Europos ir pasaulio ugdymo institucijų bendruomenėse.
  • Gerinti vietos ir Europos bendruomenių supratimą apie socialinio ir emocinio ugdymo skatinimo svarbą.

 

Parsisiųsti lankstinuką >>

Skip to content