Home » Rezultatai » IP1_3

IP1: Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga bus padalyta į 2 dalis – teorinę ir praktinę.

Teorinėje dalyje bus pateikiama informacija apie socialinio emocinio intelekto (SEI) kompetencijas, jų svarbą, tobulėjimo galimybes ir SEI ugdymą vaikams.

Praktinėje dalyje bus aptariama praktinė veikla ir gerosios patirties pavyzdžiai. Jie bus pateikiami partnerių šalių mokyklų mokytojams, kuriuos apmokys SEI specialistai.