[wpseo_breadcrumb]

ИП1: Национални доклади относно положението в страните партньори във връзка с развитието на СЕУ

Изработените документи от партньорските институции от 5 различни ЕС страни, представляват подробен анализ на текущото национално и международно положение по отношение на развиването на социо-емоционално учене (СЕУ). Те също така включват информация от сорта на:

 

  • Определение за СЕУ и СЕУ компетенции и домейни;
  • Разбиране за СЕУ в различните страни;
  • Национални закони и национални стратегии, свързани с развитието на СЕУ;
  • По какъв начин СЕУ е организирано на национално ниво в началното образование;
  • Училищни принципи, правила, стратегически цели, свързани със СЕУ;
  • Добри практики, текущи национални и международни проекти, ресурси и инициативи, свързани със СЕУ;
  • Публикации на национално и международно ниво;
  • Институции, изследователи или групи, включени в развитието на СЕУ.

Национални доклади и международен доклад относно положението в страните партньори във връзка с развитието на СЕУ можете да свалите тук:

Международен доклад >>

Национални доклади :

Литовски национален доклад >>

Български национален доклад >>

Италиански национален доклад >>

Португалски национален доклад >>

Гръцки национален доклад >>

Skip to content