[wpseo_breadcrumb]

ПЪРВА СРЕЩА

Първата среща по проект Pssmile бе проведена в Атина на 10-11 октомври 2019г., организирана от  FOUR ELEMENTS.

Срещата бе насочена към подробно описване на проекта и на дейностите, които предстои да бъдат реализирани.

Също така партньорите разпределиха отговорностите помежду си, обмениха знания и опит по съдържанието на проекта. Също така създадохме и финализирахме точки по съдържанието на националните доклади. Срещата бе възможност партньорите да се опознаят по-добре и да обсъдят подробностите, свързани с проекта. Всички партньори представиха своите организации. Обсъдихме инструментите за сътрудничество и комуникация, както и проведохме дейности, свързани с инструмент Impact+. Отделихме време, за да навлезем в подробности относно въпросите, свързани с администрирането и управлението на проекта, да обсъдим стратегията за разпространение и плана за оценка на проекта. Проектната среща бе изключително продуктивна от всички гледни точки, както работна, така и културна, защото неформалното сътрудничество също е начин за подобряване на нашите социо-емоционални умения и взаимно разбиране.

Програма на 1та партньорска среща >>

Skip to content