[wpseo_breadcrumb]

ИП1: Методически материал

Той ще бъде разделен на две части: теоретична и практическа.

 Теоретичната част ще предоставя информация за социо-емоционалната интелигентност (СЕИ), компетенциите, тяхното значение, начините, по които могат да бъдат развити и преподадени на децата.

 Практическата част ще се занимава с практически дейности и добри примери, които ще бъдат представени, след което партньорите и преподаватели от асоциираните училища ще бъдат обучени от специалисти по СЕИ от страните партньори.

Skip to content