Home

Стратегическо партньорство в областта на училищното образование КД2 Еразъм+

Изграждане на социо-емоционален капацитет в началното образование

В днешно време, повече от всякога, учители и обучители осъзнават колко важна роля играе социо-емоционалното образование (СЕО) в развитието на учениците. Става ясно, че СЕО насърчава израстването на емоционално силни, отговорни и свободни възрастни, които активно и позитивно допринасят за напредъка на техните общности.

Във времена на невероятен технологичен напредък, при който все повече дейности стават автоматизирани, е важно да се съсредоточим върху развитието на онези умения, които ни правят уникални и които могат да ни помогнат да преминем през тези промени с положителна нагласа и стабилно отношение. Освен това, заедно със светкавичната еволюция на информационните и комуникационни технологии, бързо се развиват и нашите навици. Не може да си затворим очите за факта, че днес все повече деца общуват чрез социалните мрежи и не може да пренебрегнем начините, по които това им влияе. За радост, същите тези технологии могат да бъдат използвани и за насърчаване на развитието на емоционалната интелигентност и социо-емоционалните компетенции, допринасяйки за ограничаване на усещането за отчуждение в съвременното общество.

Емоционалната интелигентност е пакет от вродени способности, които включват способност да разпознаваш, разбираш и управляваш емоции, да се справяш с емоционалните предизвикателства и да постигаш целите си. От друга страна, социо-емоционалните компетенции, които включват СЕ знания, СЕ умения и СЕ ценности, ни помагат да работим с другите, да учим продуктивно и да участваме активно в живота на нашите семейства, работно обкръжение и общност. СЕО цели да преподава и да разпространява тези съществени способности с цел да се изградят емоционално по-силни, съчувстващи и стабилни общества.

Прочетете още >>