Модулът "Теоретична и методологична основа" е посветен на представянето на основите на методиката на преподаване, разработена в рамките на проекта PSsmile.

Като се запознаят с предложените тук материали, учителите и родителите ще придобият по-добро разбиране за теориите, залегнали в основата на социално-емоционалното образование, и за неговата голяма значимост в съвременната образователна среда.

В тази част ще се запознаете с рамката на учебната програма PSsmile и 5-те области на социално-емоционалното обучение, предложени от рамката CASEL (casel.org).
Като се занимават с предложените материали и дейности, обучаемите ще подобрят своите социално-емоционални компетентности и ще научат как да преподават и развиват социо-емоционалните компетентности на децата в училище или у дома.
За тези, които желаят да научат повече за социално-емоционалното образование и/или да усъвършенстват своите социално-емоционални умения, този раздел от курса представя мобилното приложение PSsmile, което осигурява допълнително 5-седмично обучение, както и други източници, свързани със социално-емоционалното образование.

И накрая, в тази част любезно ви молим да ни предоставите мнението си за целия курс, за да имаме възможност да поправим евентуални грешки и да подобрим учебния процес за всички. Смятаме вашето мнение за много важно и се надяваме, че ще можем да осигурим най-доброто образователно преживяване за всички.