Το "Θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο" είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των βασικών αρχών της διδακτικής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος PSsmile.

Με την ενασχόληση με το υλικό που προσφέρεται εδώ, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα αναπτύξουν μεγαλύτερη κατανόηση των θεωριών που διέπουν την κοινωνικοσυναισθηματική εκπαίδευση και της μεγάλης σημασίας της στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.Σε αυτό το μέρος θα μάθετε για το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών PSsmile και τους 5 τομείς της Κοινωνικο-Συναισθηματικής Μάθησης (SEL), όπως προτείνονται από το πλαίσιο CASEL (casel.org). Με την ενασχόληση με το υλικό και τις δραστηριότητες που προτείνονται, οι εκπαιδευόμενοι θα βελτιώσουν τις κοινωνικοσυναισθηματικές τους ικανότητες και θα μάθουν πώς να διδάσκουν την SEL στα παιδιά είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι.
Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την κοινωνικοσυναισθηματική εκπαίδευση ή/και να ενισχύσουν περαιτέρω τις κοινωνικοσυναισθηματικές τους δεξιότητες, αυτό το τμήμα του μαθήματος παρουσιάζει την εφαρμογή PSsmile, η οποία παρέχει πρόσθετη εκπαίδευση 5 εβδομάδων, καθώς και άλλες πηγές που σχετίζονται με την κοινωνικοσυναισθηματική εκπαίδευση.

Τέλος, σε αυτό το μέρος, σας ζητάμε να μας πείτε τη γνώμη σας για το σύνολο του μαθήματος, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε τυχόν λάθη και να βελτιώσουμε την εμπειρία μάθησης για όλους. Θεωρούμε τη γνώμη σας πολύ σημαντική και ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία για όλους.