Home » История още

Стратегическо партньорство в областта на училищното образование КД2 Еразъм+

Изграждане на социо-емоционален капацитет в началното образование

Проучванията показват, че емоционалната интелигентност и социо-емоционалните компетенции са от особено значение за успеха на децата. Емоционално интелигентните хора имат шанс за по-добри отношения с другите, да са по-успешни емпати и осъзнати за собствените и чуждите емоции, защото се научават и как да ги управляват.

Емоционалната интелигентност и социо-емоционалните компетенции могат да бъдат преподадени на всяка възраст, но тъй като играят централна роля в развитието на децата, по-добре би било усвояването им да бъде фасилитирано през първите седем години от живота. При все това, не бива да забравяме и възрастните, особено онези, работещи и живеещи с деца. Учителите и родителите са ключови фасилитатори на емоционалното развитие на децата и без подходящо обучение по емоционална интелигентност и социо-емоционални компетеции, за тях би било много трудно да предадат тези умения на децата и учениците.

Направеният във всички партньорски страни анализ (Италия, Литва, България, Гърция и Португалия) показва сериозна ангажираност с разпространяването на емоционалната интелигентност и социо-емоционалните компетенции (самоосъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост, умения за управление на отношения и отговорно вземане на решения), защото всички, до известна степен, целят да включат социо-емоционланото образование (СЕО) в техните национални образователни планове. Чрез разпознаване на значимостта на развиването на социо-емоционалните компетенции в децата, все повече страни в Европа осъзнават, че познавателните умения не са достатъчни за изграждането на силни и устойчиви общества, и че по-доброто разбиране на емоциите може да бъде от огромно значение за живота на всеки човек.