[wpseo_breadcrumb]

ИП1: Доклад относно статистика, свързана с обхванатата целева група в страните партньори.

Той ще включва процеса на проучване и резюме на получените отговори от въпросниците относно разбирането за СЕУ (респонденти от 30 страни от ЕС: училищен персонал и родители).

 

Skip to content