Home » Intelektiniai produktai

INTELEKTINIAI PRODUKTAI

IP1

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – Padujos universitetas)

• Nacionalinės analizės apie SEU vystymą ir pažangą partnerių šalyse (skaityti daugiau >>)

• Apibendrinti rezultatai apie iššūkius, susijusius su socialiniu ir emociniu ugdymu pradinėse klasėse (skaityti daugiau >>)

• Apibendrinti rezultatai apie SE įgūdžius ir turimą pedagogų patirtį (skaityti daugiau >>)

• Metodinė medžiaga (skaityti daugiau >>)

IP2

Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo programa (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – ARCIL)

Mokymo programa mokytojams, kurie pasinaudodami ja ir mokomąja medžiaga (pirmuoju intelektiniu produktu šiame projekte) taikys ją ugdymo procese (iš pradžių vyks pilotinis testavimas), siekiant lavinti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius bei šviesti juos SEU temomis.
Numatomi dviejų dalių mokymai, apimantys tiek teorinę, tiek praktinę dalis, bus organizuojami kiekvienos šalies partnerės mokytojams tų mokyklų, kurios kaip asocijuotieji partneriai įsijungė įprojektą. Taip pat numatoma ir mokymo veikla tėvams ir mokytojams bendrai.

IP3

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo mobilioji programėlė (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – VšĮ „eMundus“)

Tėvams ir mokytojams (tiems, kurie ugdo vaikus arba yra tėvai/globėjai ir pan.) skirta programėlė (App), padės ugdyti savo, o tuo pačiu ir vaikų (perduodant pavyzdžiu, atliekant užduotis kartu su vaikais ir pan.) socialines ir emocines kompetencijas.

Programėlės turinys grindžiamas mokymu ir praktinėmis veiklomis iš kiekvienos iš 4 SEU sričių:

  • Savivoka (self-awareness)
  • Savitvarda (self-management)
  • Socialinis sąmoningumas (social-awareness)
  • Socialinis valdymas/ Atsakingas sprendimų priėmimas (social-management)

Kiekvienoje srityje bus siūlomos kasdienės individualios ir grupinės veiklos, skirtos lavinti gebėjimus ir įgūdžius kiekvienoje srityje ir skatinti asmeninį tobulėjimą. Taip pat bus pateikti gyvenimiški pavyzdžiai, nuorodos į teoriją. Šiuo įrankiu ketiname patobulinti ir palengvinti pradinių klasių mokinių emocinių įgūdžių ugdymą ir suteikti mokytojams bei tėvams reikiamą metodinę medžiagą ir gerinti įgūdžius.
Padėdami šioms trims tikslinėms grupėms, sieksime atkreipti dėmesį į socialinio ir emocinio tobulėjimo svarbą, teikti informaciją ir padidinti SEU pritaikymą mokyklose vietiniu, tarptautiniu ir Europiniu lygmeniu.

IP4

E-mokymosi kursas apie socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą (intelektinį produktą koordinuojantis partneris – VšĮ „eMundus“)

IO2 sukurtas mokymų kursas, susijęs su SEU plėtra, jis bus pritaikytas elektroninėje erdvėje ir pasiekiamas projekto svetainėje. Tokiu būdu, jei mokytojas iš kitos mokyklos, nedalyvaujančios projekte, sužinos apie projektą, jis galės pasirinkti kursą ir jį įsisavinęs, įgijęs žinių ir įgūdžių (ar juos patobulinęs) pabandyti įgyvendinti veiklas savo klasėje kartu su savo mokiniais.